Tilduiven

Wat is Tilduiven sport?

De-tilduiven-sport wordt voornamelijk gehouden in Den Haag en omstreken. Bij deze sport gaat in het algemeen over het vangen van de duiven van de tegenstander. De duiven worden in speciale kooien of duivenhokken op balkons, daken of in tuinen gehouden. Elke dag wordt er één duif uitgelaten om de duiven van een andere liefhebber te vangen.

De strijd om de tilduiven

Deze strijd gaat tussen de zogenaamde hokvastigheid en de impuls om te paren. Als er een duif wordt gevangen, word deze verkocht aan een gespecialiseerde duivenwinkel of hij word weggeven aan een kennis om de duif zo vermogelijk uit de buurt te krijgen. De duif wordt niet teruggegeven aan de vorige eigenaar. Bij het houden van duiven horen duiven hokken zo heb je lichthokken en donkerhokken een vrouwtjes duif zit in een lichthok en een mannetjes duif in een donker hok. Een ingenieus systeem met draden kan worden gebruikt om de schuif in het duivenhok te openen en te sluiten. De gekweekte duiven die veelal worden gebruikt bij de Haagse tilduivensport zijn meestal kruisingen tussen verschillende soorten sierduiven met grote kroppen.

De beoefenaars en betrokkenen

De duivenhouders zie je ​​voornamelijk in Den Haag en omstreken. Meestal zijn duivenhobbyisten mannen met een hoge gemiddelde leeftijd, hoewel ze proberen om meer “jongeren onder de 40” te enthousiasmeren voor hun hobby.

Tilduivenbond Ons Belang telt 350 leden. De bondspeelt een belangrijke rol bij het onderhouden van contacten, het organiseren van clubavonden en het bemiddelen van meningsverschillen met woningcorporaties of andere partijen. Ook helpt zei u bij het aanvragen van een vergunning. De bond legt ook huisbezoeken af ​​om de duivenhokken te inspecteren en om toe te zien dat de duiven goed verzorgd worden.

Geschiedenis / ontwikkeling

Eeuwenlang jaagden edelen in de zandduinen rond Den Haag. Er werd op duiven gejaagd, en dat vooral met valken. Alleen burgers mochten duiven in de Napoleontische tijd houden. Sindsdien is vooral in Den Haag de hobby van het tellen van tilduiven ontstaan. Tilduivenbond Ons Belang werd opgericht in 1920 en werd in 1926 bij koninklijk besluit goedgekeurd. In de jaren dertig en veertig waren er ongeveer tweeduizend liefhebbers.

In de Tweede Wereldoorlog was het kweken van duiven streng verboden, maar veel liefhebbers verstopten de duiven op balkons, zolders en in schuren. Na de oorlog waren de overgebleven duiven erg waardevol. Door het fokken nam het aantal snel weer toe, waardoor de prijzen weer daalden. Tussen 1950 en 1970 bereikte de duivensport zijn hoogtepunt: het aantal duivenliefhebbers wordt geschat op ongeveer vijfduizend. In de jaren daarna is dit aantal afgenomen. De regelgeving rondom het duiventil wordt steeds strenger. In de jaren tachtig en negentig daalde het aantal liefhebbers sterk naar een dieptepunt in 2008, toen Ons Belang nog maar slechts 139 leden telde. Nu is dit aantal licht gestegen.

Doel van de tilduivensport

Deze sport gaat het erom om elkaars duiven te vangen. Duiven worden gehuisvest op speciale zolders of duivenhokken op het balkon, dak of tuin. De duiven worden meerdere keren per dag uitgelaten om een ​​andere liefhebber aan te trekken en om hem aan de vlucht deel te laten nemen. Het gaat bij de duivenmelkers vooral om de spanning bij het meelokken van de duif, ook wel luchtwerk genoemd.

Volg ons op social media:

Facebook: https://www.facebook.com/tilduivenbondonsbelang/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjpDv-F3oWDHx5VWBNm7mCg

Twitter: https://twitter.com/tilduivenbond

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/tilduivenbond-ons-belang-03b474165/